"> Hareketli Bölme Duvar Esnek Mekanlar | Turkowall
AKADEMİ

Hareketli Bölme Duvar Esnek Mekanlar

Günümüzde zamana bağlı hızlı değişimler, mekânların bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu hızlı değişim ve uyumun sağlanabilmesi, yapının esnek olarak kurgulanmasına bağlıdır. Son dönemlerde de mimarlık ortamında “Esneklik”, “Esnek Mekân” kavramları çokça tartışılır olmuştur.

Kullanıcı ihtiyaçları ile mekân arasındaki ilişkinin doğru sağlanabilmesi, mekânsal organizasyonun süreç içerisinde değişen koşullara, fonksiyonlara ve tekniklere uyumu amacıyla ortaya çıkan en önemli kavram “esneklik” kavramıdır. Esneklik, süreç içerisinde değişim ve gelişmelere bağlı olarak mekânın maksimum uyum göstermesi, değişen talepleri etkin bir şekilde karşılaması, böylece kalite değerini yaşam boyunca üst düzeyde tutması olarak tanımlanabilir. Fakat tarihte “Esneklik” kavramı üzerine birçok tanım yapılmıştır.

Tarihte mimarların yaptığı “Esnek Mekân” tanımlarından bazıları:

Weeks(1964): Belirsiz mimarlık, bina biçiminin herhangi bir fonksiyon veya kapasiteye bağlanmamasıdır.
Collins(1965): Mimarın belirlediği, bir değil birden fazla konfigürasyon için özelleşmiş kapalı bir devre
Turan(1974): Strüktürel bileşenlerin genel düzenini koruyarak, yeniden düzenleme ve genişleme sağlama kapasitesidir.
Tapan(1972): Yapı sistemini değiştirmeden aynı tasar ünitesinin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme yeteneği ve aynı hacimlerin birden fazla fonksiyon için faydalanma imkanıdır
Atasoy(1973): Değişkenliğin temel alındığı, minimum çaba ile değişen ihtiyaçların karşılanabilmesidir
Oxman(1975): Değişebilirlik, genişleme, değişen şartlara uyabilmektir
Yürekli(1973): Yeniden ilk şekline dönebilme yeteneği ile şekil değiştirebilme, sürekli değişme veya değişme ile sürekli uyumudur.
Maccreanor(1998): Esneklik sonsuz değişim gerekliliği ve belirlenmiş bir şeyin çöküşü anlamına gelmeyen geleneksel düzenlemelerin çöküşüne yol açan bir tasarım fikridir.
Forty(2000): Mimarlara yapılarının gelecekteki kontrollerini sağlayan bir ilüzyondur.
Friedman(2002): Mobilite ve bireysel özgürlüktür.
Schnieder, Till(2007): Yapıda fiziksel değişikliğin sağlanabilmesidir.
Habraken(2008): Farklı mekânsal düzenlemeler, adaptasyon, kullanım çeşitliliği ve özgürlük
Hertzberger(2009): Belirli problemlere nötr çözümler bulma sistemidir.
Kronenburg(2011): Geleceğin olası değişiklikleri ile mevcut gereksinimlerin entegre tutumu ve kullanım özgürlüğüdür

Tüm bu söylemler ışığında mimari tasarımda esneklik, kullanıcıya, zamana, teknolojiye ve işleve bağlı değişikliklerle ortaya çıkan gereksinimleri yapının karşılama kapasitesidir. Esnekliğin özü kullanıcının değişen gereksinimlerine tasarımın maksimum uyum gösterebilmesidir.

Esneklik kavramı artık çağdaş tasarımın olmazsa olmazıdır. Çağdaş iç mekân tasarımının gerekliliklerinden olan esnek ve çok fonksiyonlu hacimler oluşturmanın en pratik yollarından birisi de mekân tasarımında hareketli yüzeyler kullanmak. Mekânların organizasyonlarında kullanılan Hareketli Bölme Duvar Sistemleri ile mekânlarınızı zamanın değişen koşullarına hazırlıklı hale getirebilmeniz mümkün hale geliyor.

Kaynak:

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=404&RecID=3958

İslamoğlu,Ö. ve Usta,G. (2018) Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımlarına Kuramsal Bir Bakış

https://yapidergisi.com/cagdas-mimaride-esnek-mekanlarin-izinde/ https://www.etimolojiturkce.com/kelime/esnek
© 2021 Turkowall Hareketli Bölme Duvar Sistemleri